Turvaa omaisuutesi testamentilla

Testamentilla voi määrätä jäämistönsä jakamisesta kuoleman jälkeen. Omaisuutensa voi testamentata kenelle tahansa ihmiselle tai esimerkiksi rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle.

Tekemällä testamentin voi esimerkiksi turvata aviopuolison tai avopuolison talouden. Joissakin tapauksissa sillä voi saada myös etuja perintöverotuksessa. Puolisoiden välinen keskinäinen testamentti on joustava tapa määrätä koko jäämistö eloonjääneen puolison hallintaan. Omistus- vai käyttöoikeustestamentti? Tietoa löytyy täältä.

Perintöveron määrään voidaan vaikuttaa esimerkiksi jakamalla perintö usealle edunsaajalle niin pieniin osuuksiin, ettei niistä mene perintöveroa. Alle 20 000 euron suuruiset perinnöt ovat saajilleen täysin verovapaita. Verottajan ohjeet ja perintöverotaulukko löytyy täältä.

Rintaperillisillä on oikeus lakiosaansa

Rintaperillisillä, eli vainajan lapsilla tai aiemmin kuolleiden lasten jälkeläisillä, on kuitenkin testamentista huolimatta oikeus lakiosaansa, joka on puolet lakimääräisestä perintöosuudesta.

Esimerkiksi ainoa lapsi, joka ainoana lakimääräisenä perillisenä olisi saanut koko perittävän jäämistön, on oikeutettu saamaan puolet kyseisestä jäämistöstä, vaikka testamentissa olisi määrätty toisin. Lakiosaoikeus koskee vain rintaperillisiä.

Jos testamenttia ei ole tehty ja lakimääräisiä perillisiä ei ole, jäämistö menee valtiolle. Tämän vuoksi henkilöt, joilla ei ole lakimääräisiä perillisiä, haluavat usein määrätä omaisuudestaan testamentilla.

Testamentti on tehtävä kirjallisesti

Testamentin voi tehdä jokainen 18 vuotta täyttänyt, joka ymmärtää testamentin merkityksen. Jo 15 vuotta täyttänyt voi kuitenkin määrätä omalla työllään ansaittujen varojen kohtalosta.

Testamentin on oltava kirjallinen ja perustuttava tekijänsä vapaaseen tahtoon. Kahden esteettömän todistajan on oltava paikalla ja allekirjoitettava testamenttiasiakirja yhdessä testamentin tekijän kanssa.

Testamentin todistajaksi eivät kelpaa

 • alle 15-vuotias tai psyykkiseltä tilaltaan todistajaksi kelpaamaton henkilö
 • testamentintekijään suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevat sukulaiset, kuten lapset, lapsenlapset, vanhemmat tai isovanhemmat, tai testamentintekijään ylenevässä tai alenevassa lankoussuhteessa oleva henkilö
 • testamentintekijän puoliso
 • testamentintekijän veli tai sisar tai näiden puoliso
 • testamentintekijän ottovanhempi tai ottolapsi.

Todistajien on tiedettävä, että kyseessä on testamentti mutta sisältöä ei heille tarvitse kertoa.

Säilytä testamentin alkuperäiskappale esimerkiksi tallelokerossa tai muussa pankin säilytyspalvelussa. Kerro säilytyspaikasta myös omaisille.

Ennen testamentin laadintaa

 • Mieti, mitä haluat omaisuudellesi tapahtuvan kuoleman jälkeen ja kenelle sen haluat osoittaa. Harkitse, vastaako lakimääräinen perimysjärjestys omaa tahtoasi vai kannattaisiko perinnön jakoon vaikuttaa testamentilla.
 • Riitojen välttämiseksi suvun arvokorut tai erityistä tunnearvoa sisältävän irtaimiston voi määrätä jopa esinekohtaisesti nimetyille saajille. Huomaa, että tällöin testamentinsaajan asema kuolinpesässä on erilainen kuin jos hänelle olisi määrätty jokin osuus jäämistöstä.
 • Perinnöksi saatua omaisuutta voi siirtyä perillisen puolisolle avioeron yhteydessä, jos perillisen puolison avio-oikeutta ei ole suljettu pois testamentilla.
 • Testamentissa voidaan määrätä testamentille toimeenpanija. Tämä voi olla hyödyllistä, jos testamentinsaajat ovat keskenään erimielisiä.
 • Testamentintekijä voi koska tahansa peruuttaa tekemänsä testamentin. Yksinkertaisin tapa on hävittää testamenttiasiakirja. Tämän vuoksi on yleensä suositeltavaa, että testamentista laaditaan vain yksi alkuperäinen kappale.
 • Testamenttia laadittaessa on yleensä suositeltavaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Testamentti voidaan julistaa pätemättömäksi esimerkiksi silloin, jos se ei täytä muotovaatimuksia.

Artikkeli löytyy kokonaisuudessaan löytyy täältä.

10 hyvää syytä tehdä testamentti

 1. Voit ohjata omaisuuttasi ja vaikuttaa: kuka lapsista perii esimerkiksi auton tai kesämökin.
 2. Voit poissulkea vävyt ja miniät omaisuudenjaosta. Ehkä lapsesi eroaa jossakin vaiheessa. Haluatko silloin, että ex-miniä saa omaisuuttasi?
 3. Annat ohjeet ja vältät riidat. Perinkunta ei jää riitelemään kuolemasi jälkeen vaan saa selvät ohjeet siitä, mitä kenellekin osoitettu.
 4. Voit määrätä tärkeistä aarteistasi ja päättää: kuka saa postimerkkikokoelmasi tai perintöryijysi.
 5. Saat kirjallisen dokumentin kahdenkeskisille, suullisille lupauksille. ”Tyttäreni, ota Myrna-astiani”, ei vielä suullisesti takaa astioiden päätymistä toivomallesi saajalle.
 6. Voit ohjata aarteitasi myös suoraan lapsenlapsillesi, jos he ovat jo olemassa ja elossa. Miksi et testamenttaisi perintöryijyä suoraan pikku-Otsolle?
 7. Testamentti on vahva tahdonilmaus, joka turvaa omaisuuden pysymisen suvussa.
 8. Testamentilla voit suosia, tasapuolistaa, antaa turvaa ja ohjata itse tietyiltä osin omaisuutesi tulevaisuutta.
 9. Lapsettomana voit testamenta omaisuutta esimerkiksi ystäville tai yleishyödyllisille yhdistyksille.
 10. Voit turvata avopuolison oikeuden jäädä kuoltuasi asumaan yhteiseen kotiin.

Artikkeli löytyy täältä.

Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäistapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asiantuntijan puoleen.

Lakipalvelut S.Jokinen Oy tai Susanna Jokinen eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.

Kerro, miten voimme auttaa

Ota yhteyttä
Valitse toimipaikka
Maksuttoman hintakartoituksen tilaus