Hoitotahto

30,00  sis. alv 24%

Hoitotahto on henkilön tahdonilmaus siitä, miten hän haluaa itseään hoidettavan.  Kirjallisen hoitotahdon voi laatia etukäteen sellaisten tilanteiden varalta, että henkilö ei itse kykene esim. tajuttomuuden tai muun syyn vuoksi osallistumaan itseään koskeviin hoitoratkaisuihin.

Hoitotahdolla voi myös valtuuttaa toisen henkilön tekemään tarvittavat hoitopäätökset hoitotahdon laatijan puolesta.

Kirjallisen hoitotahdon tekeminen on täysin vapaaehtoista. Hoitotahdon tekijä voi milloin tahansa muuttaa hoitotahtoaan tai peruuttaa sen.

Kirjallinen hoitotahto tulisi tallettaa potilaskertomukseen. Hoitotahdon olemassaolosta ja säilytyspaikasta kotona tulisi informoida läheisiä. Asiakirjaa voi kuljettaa myös mukana esim. lompakossa tai käsilaukussa.

 
 
Osasto:

Kuvaus

Tilaa kolmesivuinen hoitotahto helposti verkkokaupasta.

Hoitotahto on koostettu useammasta lähteestä (sairaanhoitopiirit, muistiliitto ym.) tarjottavista hoitotahdoista. Näin on saatu yksi kattava hoitotahto, joka ottaa monipuolisesti huomioon eri osa-alueet.

Hoitotahtoon kirjatataan hoidettavan tahto siltä varalta, että hän ei kykene tekemään itse päätöstä omasta hoidostaan esim. vakavan sairauden tai onnettomuuden johdosta. Hoitotahdossa annetaan suostumus tai kieltäydytään tietynlaisesta hoidosta.

Hoitotahtoon on kirjattu valmiiksi eri vaihtoehtoja ja rastittamalla halutut kohdat ilmaiset tahtosi. Valinnoillasi otat kantaa mm. elvytykseen, keinotekoisesti elintoimintoja ylläpitäviin hoitoihin sekä saattohoitoon. Lisäksi voit ilmaista tahtoasi lääketieteellisiin tutkimuksiin osallistumisesta ja elinluovutukseen.

Hoitotahdossa on myös lisätietokenttä, johon voit vapaasti kirjoittaa lisätietoja erilaisista tahdonilmaisuistasi, kuten miten toivot hoitosi ja hoivasi järjestettävän.

Hoitotahtoon on myös mahdollista lisätä sijaispäättäjä, jota voidaan myös kuulla hoidosta päätettäessä.

Hoitotahdon tekeminen edellyttää, että tekijä ymmärtää hoitotahdon merkityksen ja sisällön.