Perunkirjoitus verkkotoimeksiantona kotisohvaltasi käsin!

Perunkirjoituksen hoitaminen on entistä helpompaa. Perunkirjoitus onnistuu myös verkkotoimeksiantona kotisohvaltasi tai jopa kesämökiltäsi käsin!

Perunkirjoituksen tekemiseen tarvittava sisältö käydään läpi puhelimitse tai sähköpostilla.  Perukirjaan kirjattavat dokumentit lähetetään minulle skannattuna sähköpostiin tai postitse.  Saat valmiin perukirjan ohjeineen valintasi mukaan joko sähköpostilla tai perinteisesti postitse kotiin.

Perunkirjoitustilaisuudet ja tapaamiset toimistollani tai kotonasi

Mikäli  mieluumminen keskustelet ja hoidat asioita kasvotusten,  onnistuvat tapaamiset ja perunkirjoitustilaisuudet toimistollani osoitteessa Kauppakatu 5 A 2 (2. krs), 40100 Jyväskylä.  Teen myös kotikäyntejä sopimuksen mukaan Jyväskylässä ja Jyväskylän lähialueella.

Hyödyllistä tietoa perunkirjoituksesta

Perunkirjoitus on laadittava 3 kk:n kuluessa kuolemasta. Tarvittaessa perunkirjoitukseen voi hakea verottajalta lisäaikaa. Tutustu verottajan ohjeisiin tästä. 

Perunkirjoituksen tarkoituksena on selvittää perillisasemassa olevat kuolinpesän osakkaat sekä luetteloida kuolleen henkilön ja hänen mahdollisen puolisonsa varat ja velat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten.

Perintöoikeuteen liittyy olennaisena osana verosuunnittelu, jonka vuoksi myös verolainsäädäntö täytyy hallita.

Perunkirjoituksen järjestämisestä on vastuussa se, joka tuntee parhaiten perittävän varallisuustilanteen. Yleensä tämä henkilö on puoliso tai lapsi.

Perunkirjoitus on toimitettava myös silloin kun perittävältä ei jäänyt verotettavaa varallisuutta. Ylivelkaisissa kuolinpesissä perunkirjoituksen toimittaminen on erittäin tärkeää. Jos perunkirjoitus laiminlyödään, kuolinpesän osakkaat saattavat itse joutua vastuuseen kuolinpesän veloista.

Perunkirjoitus ja ositus

Perunkirjoitukseen liittyy usein myös ositus, jos avioliitto on päättynyt toisen puolison kuolemaan. Tällöin osituksen osapuolina on leski ja kuolleen puolison perilliset. Mikäli vainaja oli kuollessaan avioliitossa, on ositus tehtävä ennen perinnönjakoa. Ositussopimus on laadittava määrämuotoisena asiakirjana, jonka laatimisessa kannattaa käyttää asiantuntijaa. Osituksen tekemiselle ei ole määrätty määräaikaa.

Mikäli puolisoilla ei ollut avio-oikeutta toistensa omaisuuteen, on avioliiton päättyessä toimitettava omaisuuden erottelu.

Lisäksi on tilanteita, jolloin osituksen tekemistä kannattaa harkita;

– perittävän omaisuutta halutaan siirtää lesken tai perillisten nimiin
– lesken ja kuolinpesän omistussuhteita halutaan selkeyttää
– halutaan myydä asunto, joka on kuolinpesän omistuksessa

Muistilista perunkirjoitusta varten:

  • Hanki sukuselvitys vainajasta. Sukuselvityksen saat kirkkoherranvirastosta ja/tai maistraatista Sukuselvitykset on hankittava kaikilta asuinpaikkakunnilta (katkeamaton ketju), joissa vainaja on asunut täytettyään 15 vuotta
  • Ellei vainajalla ole lapsia tai puolisoa, täytyy yleensä hankkia sukuselvitys edellä mainituilla perusteilla myös vainajan vanhemmista ja mahdollisesti vainajan sisaruksista
  • Virkatodistus eli ns. elää-todistus kaikista perillisistä, ellei elää-tieto näy edellä mainituissa sukuselvityksissä
  • Kaikkien kuolinpesän osakkaiden nimet, osoitteet ja kotipaikat
  • Selvitykset vainajan varallisuudesta (myös mahd. lesken omaisuudesta selvitykset), kuten:
  • Käteinen raha
  • Saldotodistukset pankeista (tilit ja sijoitusvarallisuus) kuolinpäivältä
  • Tallelokeron sisällön luettelointi
  • Selvitys jäsenosuuksista (esim. Keskimaa, Metsäliitto)
  • Asunto-osakkeista isännöitsijäntodistus ja asunto-osakkeen käypä arvo (esim. arviokirja)
  • Kiinteistöistä lainhuuto- ja kiinnitysrekisteritiedot, omaisuuden verotustiedot (kiinteistöverolaskelma) sekä kiinteistön käypä arvo (esim. arviokirja)
  • Metsistä metsänhoitoyhdistyksen tila-arviot
  • Irtain omaisuus: kulkuneuvojen rekisteriotteet tai vakuutuskirjaotteet, arvoesineet, taulut jne. sekä selvitys näiden arvosta
  • Selvitys osuudesta jakamattomaan kuolinpesään (perukirja)
  • Tiedot veronpalautuksesta, jälkiverosta ja mahdollisesta kiinteistöverosta
  • Henkivakuutuksen ja mahd. lesken henkivakuutuksen takaisinostoarvo kuolinpäivältä
  • Kuolinpesän saamat avustukset (hautausavustus)
  • Testamentti ja/tai avioehto
  • Vainajan velat ja vähennykset (saldotodistus veloista kuolinpäivältä), annetut panttaukset ja takaukset (todistus pankista). Mahdolliselta leskeltä myös vastaavat selvitykset
  • Osamaksut sekä muut kuolinpesälle kuuluvat laskut kuten esim. hautajais-, sähkö-, puhelin-, sairaskulut yms. laskut
  • Selvitykset jos on annettu ennakkoperintöjä tai lahjoja (myös mahd. lesken osalta)
  • Mikäli puoliso on kuollut ennen vainajaa; puolison perukirja, mahdollinen ositus- ja perinnönjakokirja sekä perintöveropäätös
  • Jos vainaja oli eronnut, ositussopimus entisen puolison kanssa tai muu todistus osituksen suorittamisesta
  • Perunkirjoituskutsut (mikäli esim. pesänilmoittaja lähettänyt kirjalliset kutsut)
  • Valtakirja, mikäli joku osakas valtuuttanut toisen edustamaan itseään
 • Voit myös halutessasi valtuuttaa toimistoni hankkimaan yllä olevat asiakirjat ja selvitykset. Tutustu myös hinnastooni sekä sopimusehtoihin.

Näin järjestät hautajaiset

Täältä löydät tietoa hautajaisten järjestämisestä.

Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäistapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asiantuntijan puoleen.

Lakipalvelut S.Jokinen Oy tai Susanna Jokinen eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.


Yhteydenottolomake

Täytäthän kaikki kentät, kiitos!