Ostajalla on omakotitalon kaupassa velvollisuuksia

… joista moni on täysin tietämätön. Ostajan täytyy ottaa selvää talon kunnosta ja ilmoittaa havaitsemistaan virheistä.

Tiedonantovelvollisuus. Myyjän pitää kertoa kaikki olennaiset asiat kiinteistöstä ja sen kunnosta. Olennaisia seikkoja ovat muun muassa todetut ja epäillyt vauriot, tehdyt remontit ja korjaukset sekä tehdyt kuntotarkastukset ja kosteusmittaukset.

Selonottovelvollisuus. Ostajan pitää käydä kiinteistö huolellisesti läpi ja perehtyä kaupan kohteeseen perusteellisesti. Jos esimerkiksi havaitsee katossa vesivaurion, mutta ei ota siitä selvää, vaurioon ei voi vedota virheenä enää kaupanteon jälkeen.

Ilmoita virheistä heti. Ostajan tulee ilmoittaa havaitsemistaan virheistä kohtuullisessa ajassa. Oikeudessa kohtuullisena pidetään muutaman kuukauden aikaa.

Jos kyseessä on omakotitalo, yksityinen myyjä vastaa laatuvirheestä viisi vuotta. Jos omakotitalo tai paritalohuoneisto on asunto-osakeyhtiö, vastuu kestää kaksi vuotta. Jos myyjä on elinkeinonharjoittaja, vastuu ei rajoitu viiteen tai kahteen vuoteen.

Kuntotarkastus. Omakotiliitto suosittelee, että kaupankäynnin kohteena olevaan kiinteistöön tehtäisiin kuntotarkastus tai -tutkimus sekä tarkastuksessa suositellut jatkotutkimukset. Kuntotarkastus on asiantuntijan tekemä kirjallinen selvitys kiinteistön kunnosta.

Kuntotutkimus on perusteellisempi selvitys, ja se kohdistuu johonkin tiettyyn rakenteeseen tai järjestelmään. Tutkimukseen voi kuulua muun muassa mittauksia ja rakenteiden avaamista.

Kuntotarkastus maksaa muutaman sata euroa, kuntotutkimus jopa tuhansia euroja. On neuvottelukysymys, kuka maksaa sen.

Paperit. Kauppakirjat ja niiden liitteet tulee laatia huolella ja niihin pitää perehtyä hyvin. Asiakirjojen laatimisessa voi tarvittaessa käyttää apuna ammattilaisia.

Lainhuutotodistuksesta muun muassa selviää, että myyjä on varmasti kiinteistön haltija. Rasitustodistuksesta käy esimerkiksi ilmi, onko kiinteistöstä tehty kiinnityksiä.

Kiinteistörekisteri kertoo muun muassa, onko kiinteistöllä ja tontilla esimerkiksi tierasitusta, liittyykö kunnallistekniikkaan mitään erityisiä seikkoja ja onko rakennusoikeutta vielä jäljellä.

Kannattaa myös perehtyä alueen kaavaan. Siitä selviää, onko naapurustoon odotettavissa muutoksia tulevaisuudessa.

Hinnanalennus. Ostaja voi virheen perusteella saada alennusta kauppahinnasta. Hinnanalennusta sovittaessa tai määrättäessä huomioidaan korjauskustannukset.

Hinnanalennus ei yleensä kata kaikkia korjauskustannuksia. Siinä otetaan huomioon rakenneosien käyttöiän pidennys ja tasonparannus eli se, että rakennus tulee parempaan kuntoon kuin ostaja on kauppaa tehdessä voinut edellyttää.

Kaupan purkaminen on erittäin harvinainen toimi. Se voi tulla kyseeseen, jos virhe on huomattava ja sen korjaaminen ei onnistu kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin. Kaupan purkamisessa otetaan huomioon myös rakennuksen mahdollinen asumiskelvottomuus ja terveyshaitat.

Lähteet: Omakotiliiton toiminnanjohtaja Kaija Savolainen ja Hometalkoot.fi:n Tunne talosi, turvaa kauppasi -julkaisu.

Julkaisu: Aamulehti, Riku Lavia 21.3.2017.

Artikkelin osoite: http://www.aamulehti.fi/kotimaa/ostajalla-on-omakotitalon-kaupassa-velvollisuuksia-joista-moni-on-taysin-tietamaton-24355447/