Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus on valtakirja, jonka avulla voit ennalta varautua esim. sairastumisen aiheuttamaan toimintakyvyttömyyteen.

Edunvalvontavaltuutuksen tekeminen onnistuu verkkokaupasta, mutta myös kasvotusten toimistollani Jyväskylässä.

Edunvalvontavaltuutuksella voit valtuuttaa haluamasi henkilön/henkilöt huolehtimaan niin taloudellisista kuin itseäsi koskevissa asioissa. Valtakirjassa voit määritellä asioista paljon yksityiskohtaisemmin kuin edunvalvonnassa.

Valtakirja astuu voimaan vasta sitten kun terveytesi heikentyy niin, ettet ole enää kykenevä hoitamaan omia asioitasi.

Edunvalvontavaltuutus on tehtävä määrämuodossa kuten testamenttikin.

Pyydä maksuton hinta-arvio edunvalvontavaltuutuksesta:

Miten edunvalvontavaltuutus ja edunvalvonta eroavat toisistaan?

Edunvalvontavaltavaltuutuksessa henkilö itse etukäteen valtuuttaa haluamansa henkilön sekä määrittelee ne asiat, joita valtuutus koskee. Valtuutusta tehdessään henkilön on oltava oikeustoimikelpoinen. Valtakirja allekirjoitetaan kahden esteettömän todistajan läsnäollessa.

Edunvalvontavaltuutuksessa valtuutettu henkilö ei tarvitse käräjäoikeuden tai maistraatin lupaa, ellei valtakirjan tekijä ole asiasta näin erikseen määrännyt. Edunvalvontavaltuutusta säätelee laki edunvalvontavaltuutuksesta.

Edunvalvonnassa asioiden hoitamisesta (miten ja mitä asioita) säädetään lainsäädännössäEdunvalvonnassa käräjäoikeus tai maistraatti päättää, kuka on henkilön edunvalvoja.

Miten ja milloin valtakirja tulee voimaan?

Edunvalvontavaltuutus astuu voimaan vasta sitten, kun valtakirjan tekijä tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioitaan.

Valtuutettu vahvistaa valtakirjan maistraatissa, jolloin siitä tulee pätevä. Vahvistusta varten on oltava valtakirjan tekijän lääkärintodistus. Lue lisää maistraatin sivuilta.

Tutustu myös hinnastooni ja sopimusehtoihini.


Yhteydenottolomake

Täytäthän kaikki kentät, kiitos!