Avioero ja ositus

Avioero laitetaan vireille hakemuksella käräjäoikeudessa.

Avioero-ositus voidaan tehdä avioeron vireillä ollessa. Mikäli kummallakaan puolisolla ei ole avio-oikeutta toisensa omaisuuteen, on omaisuuden osituksen sijasta tehtävä omaisuuden erottelu.

Avioliitossa olevilla puolisoilla on lain mukaan avio-oikeus kaikkeen toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus tarkoittaa puolison oikeutta toisen puolison omaisuuteen.

Se omaisuus joka jää jäljelle, kun varoista on vähennetty velat, on avio-oikeuden alaista, josta puoliso on oikeutettu saamaan puolet. Enemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistava puoliso maksaa tasinkona vähemmän avio-oikeuden alaista omaisuutta omistavalle puolisolle.

Sopimusosituksessa osapuolet sopivat yhdessä, kuinka omaisuus ositetaan. Ositus voidaan toimittaa myös toimitusosituksena käräjäoikeuden määräämän pesänjakajan toimesta.

Osituksessa selvitetään muun muassa seuraavat asiat:

  • tuleeko toisen puolison maksaa tasinkoa ja kuinka paljon
  • miten yhteisen omaisuuden kanssa menetellään
  • tarvitaanko mahdollisten lainojen uudelleen järjestelyä
  • ratkaistaan epäselvyyksiä mm. omaisuuden oikeasta omistajasta

Ositukseen kuuluvan omaisuuden arvo lasketaan ositussopimuksen laatimishetken mukaan tai avioerohakemuksen vireilletulopäivän mukaan (jos ositus tehdään kohtuullisen ajan kuluessa vireilletulosta).

Mikäli puolisoilla on sellaista omaisuutta, jonka arvo vaihtelee nopeasti (esim. pörssiosakkeet), on ositussopimus syytä laatia mahdollisimman pian.

Ositussopimus

Ositussopimusta varten tarvitaan molemmilta puolisoilta mm. seuraavat tiedot:

  • pankkitilien saldo
  • ajoneuvot
  • osakkeet ja rahastot
  • asunnot ja kiinteistöt
  • velat
  • tieto avio-oikeudesta eli avioehdosta, testamentista tai lahjakirjasta, jossa puolison avio-oikeus on poistettu

Tarkempi hinnasto ja sopimusehdot löytävät täältä.

Pyydä  maksuton hinta-arvio toimeksiannolle yhteydenottolomakkeen kautta, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: susanna.tiainen@sjokinen.fi tai soittamalla 045-625 7998!


Yhteydenottolomake

Täytäthän kaikki kentät, kiitos!