Avioehtosopimus kätevästi verkkokaupasta!

Tee avioehto edullisesti verkkokaupasta, tai pyydä maksuton hinta-arvio yhteydenottolomakkeella. Mikäli mieluummin keskustelet ja hoidat asioita kasvotusten, onnistuu avioehdon laatiminen toimistollani Jyväskylässä.

Pyydä maksuton hinta-arvio:

Tärkeää tietoa avioehdosta

Avioehto voidaan tehdä, kun kihlakumppanit päättävät mennä naimisiin tai jopa jo avioliitossa ollessaan.

Avioehtoja on erilaisia ja se tehdään sinun tarpeesi mukaan. Avioehto voi olla molempien puolisoiden avio-oikeuden poissulkeva, toisen avio-oikeuden poissulkeva tai vaikkapa myöhemmin perittävän omaisuuden poissulkeva.

Avioehdolla voidaan poissulkea tulevat perinnöt ja lahjat, kuin myös yrittäjän omistama yritys. Avioehto onkin erityisen tärkeää yrittäjälle, onhan kyse elinkeinostasi.

Avioeron tai kuoleman varalta

Avio-oikeus voidaan poistaa avioeron ja kuoleman varalta. Tällöin avioliiton päättyessä suoritetaan omaisuuden erottelu. Erityisesti silloin, kun toisella puolisoista on enemmän omaisuutta, avioehdon tekeminen on harkitsemisen arvoinen asia.

Ei voi määrätä perintöoikeudesta

Avioehdolla ei voi määrätä perintöoikeudesta. Perimyksestä määräämistä varten on aina tehtävä testamentti.

Avio-oikeuden laajuus määrittää sen, mitä kuuluu puolison kuolinpesään ja mitä leskelle avio-oikeuden nojalla. Usein voi olla verotuksellisesti järkevää jättää avio-oikeus voimaan kuoleman varalle, jos leski perii ensiksi kuolleen puolisonsa testamentin tai lain nojalla.

Laadittava määrämuodossa

Avioehto on asiakirja, joka on laadittava määrämuodossa. Asiakirjan allekirjoitukset on kahden todistajan todistettava. Avioehto täytyy myös rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastossa (ent. Maistraatti)..

Avioliiton kestäessä avioehto ei vaikuta millään tavoin puolisoiden varallisuuden omistussuhteisiin.

Avioehto astuu voimaan vasta sitten, kun puolisoiden avioliitto päättyy. Avioliitto päättyy joko toisen puolison kuolemaan tai avioeroon.

Mikäli puolisot haluavat myöhemmin muuttaa tai purkaa tekemänsä avioehdon, onnistuu se puolisoiden tekemällä uudella avioehdolla, joka pitää myös rekisteröidä.

 Lisätietoa avioehdosta löydät tästä artikkelista.

Vastuunrajoituslauseke

Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäistapauksessa.

Laki- tai vero-ongelmassa on aina syytä kääntyä asiantuntijan puoleen.

Lakipalvelut S.Jokinen Oy ei vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.


Yhteydenottolomake

Täytäthän kaikki kentät, kiitos!