Artikkelit

Lukijalle

Vastuunrajoituslauseke: Näiden sivujen artikkelit ja lakineuvot ovat yleisiä oikeusohjeita, jotka eivät sovellu sellaisenaan käytettäväksi yksittäistapauksessa.

Lakipalvelut S.Jokinen Oy tai Susanna Jokinen eivät vastaa artikkeleiden tai lakineuvojen puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä.

Näin voit säästää tuhansien eurojen verot

Perintöverotus keveni vuonna 2017. Ennakkoperintöä jättämällä veroja voi pienentää entisestään. Perinnön ja ennakkoperinnön vastaanottaminen halpeni, kun perintö- ja lahjaverotus kevenivät. Verotus löystyi progressiivisten veroasteikkojen joka portaalla siten,

Turvaa omaisuutesi testamentilla

Testamentilla voi määrätä jäämistönsä jakamisesta kuoleman jälkeen. Omaisuutensa voi testamentata kenelle tahansa ihmiselle tai esimerkiksi rekisteröidylle yhdistykselle tai säätiölle. Tekemällä testamentin voi esimerkiksi turvata aviopuolison

Avoliitossa testamentin tekeminen on tärkeää!

Avoliitolla on lain edessä erilainen asema kuin avioliitolla. Avopuoliso ei peri avopuolisoaan, eikä hänellä ei ole oikeutta tasinkoon (tietyissä poikkeustilanteissa voi vedota lakiin avopuolisoiden yhteistalouden

Avioehto tekee meistä tasa-arvoisia, miten?

Avioehto ei ole epäluottamuslause vaan varautumista tulevaisuuteen. Eihän vakuutuksiakaan oteta sen vuoksi, että kun jotain kuitenkin sattuu, vaan siksi, että jos se paha päivä koittaa, niin

Mitä oikeudenkäynti maksaa?

Oikeudenkäynnistä voi aiheutua kuluja. Oikeudenkäynnin osapuolelle voi aiheutua kuluja esimerkiksi suulliseen käsittelyyn matkustamisesta sekä avustajan ja todistajan palkkion maksamisesta. Asian käsittelystä tuomioistuimessa voidaan myös periä oikeudenkäyntimaksu.

Miten lapsen elatusmaksut määräytyvät?

Lapsen elatuksesta annetun lain mukaan lapsella on oikeus riittävään elatukseen. Laki ei kuitenkaan anna konkreettisia vastauksia siihen, minkä suuruinen elatusapu kattaa riittävän elatuksen. Elatusavun määrään